حجت الاسلام دکتر محمد مهدی یزدانی

دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد    
تلفن: 301 داخلی 05132218990 پست الکترونیکی: yazdani28@yahoo.com نشانی: حرم مطهر، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ساختمان شماره2  
کتاب
.«ايکسيد و نقض قرارداد سرمايه گذاري»، انتشارات به نشر، 1396
.المعجم فی فقه لغه القرآن و سر بلاغته (مشارکت در تدوین)
مقالات علمی پژوهشی
.نمونه هایی از کاربرد قیاس در نزد شیخ طوسی
.گونه های کاربرد قیاس در فقه شیعه بر اساس کتاب جواهر الکلام
. جستاری در روش شناسی حرمت تکلیفی معاملات ممنوعه از دیدگاه امام خمینی
مقالات علمی ترویجی
.تعمیم حکم به استناد کشف علت از دیدگاه امام خمینی
سوابق تحصیلی
نوع تحصیلات مقطع رشته حوزه / دانشگاه
حوزوی سطح 4 فقه حوزه علمیه مشهد
دانشگاهی کارشناسی علوم قرآنی و حدیث دانشگاه علوم اسلامی رضوی
کارشناسی علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد
دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد
سوابق تدریس

شروع تدریس از سال 1371

 • فقه و اصول (آشنایی با دانش فقه، مبادی فقه و اصول، تاریخ فقه و فقها، اصول استنباط ، اصول فقه مظفر ، شرح لمعه)
 • مبانی جامعه شناسی
 • زبان انگلیسی
 • سایر دروس مثل صرف و نحو ، تفسیر عمومی
مراکز تدریس
 • دانشگاه علوم اسلامی رضوی
 • جامعه المصطفی العالمیه
 • حوزه علمیه نرجس
 • دانشگاه فردوسی مشهد
سوابق پژوهشی

پایان نامه ارشد

 
 • حق و حکم و آثار آن ها در فقه اسلامی

رساله دکترا

 
 • گونه های کاربرد قیاس در فقه شیعه بر اساس کتاب جواهر الکلام

کتب

 
 • المعجم فی فقه لغه القرآن و سر بلاغته (مشارکت در تدوین)، 1385

مقالات علمی پژوهشی

 
 • نمونه هایی از کاربرد قیاس در نزد شیخ طوسی ، مجله آموزه های فقه مدنی ، ش4، 1390
 • گونه های کاربرد قیاس در فقه شیعه بر اساس کتاب جواهر الکلام ، مجله مطالعات اسلامی ، شماره 1/88، 1391
 • جستاری در روش شناسی حرمت تکلیفی معاملات ممنوعه از دیدگاه امام خمینی، مجله مطالعات اسلامی، ش 102، پاییز 1394 (مشترک)

مقالات علمی ترویجی

 
 • تعمیم حکم به استناد کشف علت از دیدگاه امام خمینی ، مجله پژوهشهای فقهی دانشگاه تهران ، ش2- 1389
راهنمایی پایان نامه
عنوان پایان نامه مقطع / سطح حوزوی
چگونگی اجرای مجازات سالب حیات با تاکید برطریقیت وموضوعیت آن در فقه وقوانین جزایی وحقوق بشری کارشناسی ارشد
سکوت و آثار آن در فقه و حقوق موضوعه کارشناسی ارشد
مشاوره پایان نامه
عنوان پایان نامه مقطع / سطح حوزوی
تصرفات صبی ممیز درفقه اسلامی کارشناسی ارشد
روابط اجتماعی در نهج البلاغه کارشناسی ارشد
بررسی عدالت اجتماعی در اموزه های امام رضاعلیه السلام کارشناسی ارشد
بررسي تسهيلات اضافي در کنوانسيون ايکسيد کارشناسی ارشد
انحلال قرارداد با تحقق شرط فاسخ کارشناسی ارشد
موانع نکاح در حقوق ايران و انگليس کارشناسی ارشد
مطالعه تطبيقي مسئوليت مدني دولت در قبال شهروندان دريافت کننده خون هاي آلوده در نظام حقوق ايران و فرانسه کارشناسی ارشد
مسئوليت حقوقي مديران شرکتهاي تجاري در قانون تجارت و لايحه جديد کارشناسی ارشد
تاثير غيبت بر اموال و حقوق غير مالي شخص کارشناسی ارشد
آراستگی و زینت در فقه امامیه سطح 3
کسب مقامها و جوائز علمی
 • پایان نامه دکتری با عنوان گونه های کاربرد قیاس در فقه شیعه بر اساس کتاب جواهر الکلام, رتبه سوم آثار پژوهشی حوزه علمیه خراسان (1391)
سوابق مدیریتی و اجرایی
 • رئیس اداره آموزش (و تحصیلات تکمیلی) دانشگاه علوم اسلامی رضوی از سال 1375

نسخه قابل چاپ
متون عمومي