حجت الاسلام دکتر عبدالرضا اصغری

دکترای حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علوم اسلامی رضوی  استادیار گروه حقوق  
نشانی: حرم مطهر، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ساختمان شماره2  
پایان نامه ارشد
. بررسی بلوغ در حقوق جزای اسلامی و حقوق موضوعه
رساله دکترا
. اصول حاکم بر دادرسی منصفانه در فقه و حقوق در امور کیفری
کتاب
.فرهنگ مطبوعات عربی - فارسی
. سن مسئولیت کیفری اطفال در حقوق اسلام و حقوق موضوعه
. بایسته های وقف از منظر فقه و حقوق
. بایسته های ادبیات عرب (صرف، نحو و مهارتهای ترجمه)
مقالات
.سن مسئولیت کیفری اطفال در حقوق اسلام
. بررسی جرم شناختی پرونده
. بررسی و تحلیل بلوغ در فقه
. مشارکت جوانان و حقوق
.بررسی حق تقدیمی {حق پذیره} در فقه و حقوق
.بررسی مراتع و جنگلها در اراضی مقوفوفات در فقه و حقوق
.پشگیری اجتماعی در برنامه توسعه چهارم کشور
.بررسی ادله تفاوت دیه زن و مرددر فقه امامیه
سوابق تحصیلی
نوع تحصیلات مقطع رشته حوزه / دانشگاه سال اخذ/ مدت
حوزوی سطح 4 فقه و اصول حوزه علمیه مشهد 8 سال
دانشگاهی کارشناسی حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی 1375
کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه علوم اسلامی رضوی 1375
کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علوم اسلامی رضوی 1378
دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علوم اسلامی رضوی
دروس تدریسی
 • ادبیات عرب (مکالمه).
 • جزای عمومی 3-2-1.
 • جزای اختصاصی 2-1.
 • مقدمه علم حقوق.
 • بزهکاری اطفال.
 • کیفرشناسی.
 • کارهای تحقیقی
 • جامعه شناسی جنایی
 • جرم شناسی
 • مصطلحات حقوقی به زبان عربی
مراکز تدریس
 • دانشگاه علوم اسلامی رضوی.
 • دانشگاه فردوسی مشهد.
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد.
 • دانشگاه شهید مطهری واحد مشهد
 • جامعةالمصطفی العالمیة
 • دانشگاه امام رضا
 • مدرسه علمیه عالی نواب
سوابق پژوهشی

پایان نامه ارشد

 • بررسی بلوغ در حقوق جزای اسلامی و حقوق موضوعه

رساله دکترا

 • اصول حاکم بر دادرسی منصفانه در فقه و حقوق در امور کیفری

کتاب

 • فرهنگ مطبوعات عربی - فارسی
 • سن مسئولیت کیفری اطفال در حقوق اسلام و حقوق موضوعه
 • بایسته های وقف از منظر فقه و حقوق
 • بایسته های ادبیات عرب (صرف، نحو و مهارتهای ترجمه)

مقالات

 • سن مسئولیت کیفری اطفال در حقوق اسلام
 • بررسی جرم شناختی پرونده
 • بررسی و تحلیل بلوغ در فقه
 • مشارکت جوانان و حقوق
 • بررسی حق تقدیمی {حق پذیره} در فقه و حقوق
 • بررسی مراتع و جنگلها در اراضی مقوفوفات در فقه و حقوق
 • پشگیری اجتماعی در برنامه توسعه چهارم کشور
 • بررسی ادله تفاوت دیه زن و مرددر فقه امامیه
راهنمایی پایان نامه
عنوان پایان نامه مقطع / سطح حوزوی
بررسی وضعیت فقهی و حقوقی حق پذیره کارشناسی ارشد
اصول حکم بر دادرسی منصفانه در حقوق اسلام کارشناسی ارشد
بررسی لایحه رسیدگی به جرائم اطفال کارشناسی ارشد
ارتکاب جنایت در حال خواب از منظر فقه و حقوق کارشناسی ارشد
مبانی فقهی حقوقی انگیزه احسان در مسؤلیت کیفری کارشناسی ارشد
مشاوره پایان نامه
عنوان پایان نامه مقطع / سطح حوزوی
محدودیتهای تقنین در درتعزیرات حکومتی کارشناسی ارشد
انعکاس قاعده درءدر قانون مجازات اسلامی 1392 کارشناسی ارشد
بررسی امکان وقف پول در فقه و حقوق موضوعه کارشناسی ارشد
بررسی جبران خسارت بزه دیده در فقه و حقوق کارشناسی ارشد
بزه دیده شناسی حمایتی اطفال در فقه و حقوق کارشناسی ارشد
دیه و موارد پرداخت ان از بیت المال کارشناسی ارشد
قضا زداییدر سیاست جنایی اسلام کارشناسی ارشد
ورودبه حریم خصوصی غیر و مجازات ان کارشناسی ارشد
شرکت در همایشهای علمی
 • همایش سیاست جنایی ایران در قبال مواد مخدر قوه قضائیه با سمت مترجم.
 • همایش اندیشه اسلامی تهران با سمت مترجم.
 • همایش تازه های علوم جنایی دانشگاه آزاد رفسنجان با سمت سخنران.
 • همایش پیشگیری از جرم نیروی انتظامی با سمت عضو هیأت علمی همایش.
 • نشستهای تازه های حقوقی دانشگاه علوم اسلامی مشهد.
 • همایش بین المللی عدالت ترمیمی به سمت سخنران
عضویت در مراکز علمی و پژوهشی
 • همکاری با مجله تخصصی الهیات و حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی با سمت دبیر علمی، ارزیاب مقالات و مترجم خلاصه مقالات.
 • همکاری با کار گروه تحقیقات حقوقی شورای عالی پیشگیری از بزهکاری خراسان.
 • عضو شورای حقوقی آستان قدس.
سوابق مدیریتی و اجرایی
 • معاونت حقوقی آستان قدس رضوی از 88
 • مدیر گروه حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی 82-79
 • مدیر گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه علوم اسلامی رضوی 88-83.
 • مشاور حقوقی استان قدس رضوی 86 - 84.
 • مدیر حقوقی و ثبتی آستان قدس 87.
 • دبیر علمی مجله آموزه های حقوق کیفری.
 • مدیر مسئول مجله دانشجویی "گفتمان حقوقی".
 • مؤسس و مدیر مسئول مجلة دانشجویی عربی "النسیم"
 • مدیر گروه حقوق دانشگاه رضوی از سال 1393
 • عضو شورای پژوهش دادگستری خراسان رضوی
 • عضو کمسیون بررسی لوایح دادگستری خراسان رضوی
 • عضو شورای گروه حقوق جامعة المصطفی العالمیة واحد مشهد

نسخه قابل چاپ
متون عمومي