داوود حیدری

کارشناس ارشد فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه تربیت مدرس تهران  استادیار گروه فلسفه و کلام اسلامی  
تلفن محل کار و فاکس: 05132235951 پست الکترونیکی: heydari@razavi.ac.ir/dheidari4@gmail.com نشانی: حرم مطهر، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ساختمان شماره2  
پایان نامه ارشد حوزوی
.افعال الهی
پایان نامه ارشد دانشگاهی
.آرای کلامی فیاض لاهیجی
کتاب
.آموزشهای دینی کوتاه مدت ویژه مبلغان دبیرستان خارج از کشور (5 جلد)
.همکاری در " اصلاح الگوی مصرف از نگاه اسلام"
.منطق استدلال
.منطق گزاره‌ای
مقالات
.(ترجمه) براهین سنتی متکلمان بر وجود خدا
.نقش یولس در شکل گیری آیین مسیحیت
.باورها و تأثیر آن در اصلاح الگوی مصرف
.نقد رویکرد کارکردگرایانه در تعریف دین
.نظریه قیاس ارسطویی از دیدگاه لوکاسیه ویچ
.روابط منطقی بین گزاره های حملی در منطق ارسطویی
طرحهای تحقیقاتی
.همکاری در تهیه کتب آموزشهای دینی کوتاه مدت ویژه مبلغان و مربیان خاج از کشور، 1378
.تهیه متن درسی منطق تخصصی، 1386
.همکاری در طرح اصلاح الگوی مصرف در آموزه های دینی، 1388
سوابق تحصیلی
نوع تحصیلات مقطع رشته حوزه / دانشگاه سال اخذ/ مدت
حوزوی سطح 4 فقه و اصول حوزه علمیه مشهد 4 سال
دانشگاهی کارشناسی فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه علوم اسلامی رضوی 1375
کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه علوم اسلامی رضوی 1375
کارشناسی مدیریت آموزشی دانشگاه پیام نور مشهد 1373
کارشناسی ارشد فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه تربیت مدرس تهران 1378
دروس تدریسی
 • کلام جدید.
 • فلسفه دین.
 • کلام قدیم.
 • فلسفه اسلامی.
 • منطق.
 • منطق گزاره ها.
 • فلسفه اخلاق.
 • تاریخ فرق.
مراکز تدریس
 • دانشگاه علوم اسلامی رضوی.
 • دانشگاه علوم حدیث.
 • مدرسه عالی شهید مطهری.
 • جامعه المصطفی العالمیه مشهد
 • دفتر تبلیغات اسلامی – مشهد
 • دانشگاه امام حسین (ع) مشهد
 • ​مجمع عالی حکمت اسلامی - مشهد
سوابق پژوهشی

پایان نامه ارشد

 • افعال الهی

رساله دکترا

 • آرای کلامی فیاض لاهیجی

کتب

 • آموزشهای دینی کوتاه مدت ویژه مبلغان دبیرستان خارج از کشور (5 جلد)
 • همکاری در " اصلاح الگوی مصرف از نگاه اسلام"
 • منطق استدلال
 • منطق گزاره‌ای

مقالات

 • (ترجمه) براهین سنتی متکلمان بر وجود خدا
 • نقش یولس در شکل گیری آیین مسیحیت
 • باورها و تأثیر آن در اصلاح الگوی مصرف
 • نقد رویکرد کارکردگرایانه در تعریف دین
 • نظریه قیاس ارسطویی از دیدگاه لوکاسیه ویچ
 • روابط منطقی بین گزاره های حملی در منطق ارسطویی

طرح های تحقیقاتی

 • همکاری در تهیه کتب آموزشهای دینی کوتاه مدت ویژه مبلغان و مربیان خاج از کشور، 1378
 • تهیه متن درسی منطق تخصصی، 1386
 • همکاری در طرح اصلاح الگوی مصرف در آموزه های دینی، 1388
مشاوره پایان نامه
عنوان پایان نامه مقطع / سطح حوزوی
نیازهای معنوی از نظر قرآن و برخی مکاتب عرفانی نو ظهور کارشناسی ارشد
شک و شکاکیت در فلسفه اسلامی حوزه
داوری بر داوریهای قطب الدین رازی در مباحث منطقی اشارات کارشناسی ارشد
کسب مقامها و جوائز علمی
 • احراز رتبه اول گروه انسانی ششمین دوره جشنواره علمی - پژوهشی فردوسی دانشگاه فردوسی مشهد.
 • احراز رتبه اثر برگزیده دومین فراخوان آثار پژوهشی حوزه علمیه خراسان 86.
سوابق مدیریتی و اجرایی
 • رئیس اداره آموزش دانشگاه علوم اسلامی رضوی75-72.
 • کارشناس آموزشی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی 77-76.
 • عضو کمیته راه اندازی دانشکده علوم حدیث سال 76.
 • معاون فرهنگی و دانشجویی دانشکده علوم حدیث 79-77.
 • معاون آموزشی دانشگاه علوم اسلامی رضوی 78-77.
 • مشاور آموزشی رئیس دانشگاه علوم اسلامی رضوی 79-78.
 • معاون پژوهشی دانشگاه علوم اسلامی رضوی 79 تاکنون.
عضویت در مراکز علمی و پژوهشی
 • همکاری با مجله تخصصی الهیات و حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی از سال 80 با سمت عضو هیئت تحریریه.
 • همکاری با مجله اندیشه حوزه در سال 81 - 80 با سمت عضو هیئت تحریریه.

نسخه قابل چاپ
متون عمومي