۱۴۰۰/۰۴/۲۹
رئيس سازمان علمي- فرهنگي آستان قدس رضوي گفت: بايد تلاش شود تا دانشگاه بين المللي امام رضا(ع) به دانشگاهي پيشرو و مركزي براي پرورش و كادرسازي نيروهاي متخصص و انقلابي تبديل شود.
۱۴۰۰/۰۴/۲۹
رئيس سازمان علمي- فرهنگي آستان قدس رضوي گفت: بايد تلاش شود تا دانشگاه بين المللي امام رضا(ع) به دانشگاهي پيشرو و مركزي براي پرورش و كادرسازي نيروهاي متخصص و انقلابي در راستاي پاسخگويي به نيازهاي كشور و آستان قدس رضوي تبديل شود.