۱۴۰۰/۰۴/۲۷
مسئول امور ارزش یابی نسخ خطی کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی از وجود نسخ خطی با محوریت موضوع امام محمد باقر(ع) پنجمین امام شیعیان در این کتابخانه خبر داد که برخی از آنها 7 قرن قدمت دارند.