۱۴۰۰/۰۴/۲۹
دومین محموله تجهیزات پزشکی تنفسی، توسط خادمیاران ‌رضوی کانون خیرین نذر سلامت امام زمان به زاهدان ارسال شد.