۱۴۰۰/۰۵/۰۲
استاد دانشگاه و عضو هیات داوران نخستین جشنواره رسانه‌ای امام رضا(ع) گفت: رسانه‌ها و اصحاب رسانه اعم از خبرنگاران، عکاسان، مستندسازان، تصویربرداران و دیگر فعالان این عرصه، باید تعالیم و سبک زندگی رضوی را درون جامعه و مردم انتقال دهند و از قدرت رسانه خود برای ترویج فرهنگ رضوی استفاده کنند.
۱۴۰۰/۰۵/۰۲
هیات داواران جشنواره رسانه‌ای امام رضا(ع) با انتشار بیانیه‌ای، ضمن اشاره به نتایج کمی و کیفی نخستین دوره این جشنواره، آن را امیدبخش و طلوعی برای ایجاد تحول و ارتقای کمی و کیفی تولیدات رسانه‌ای مرتبط با حضرت رضا(ع) و فرهنگ رضوی برشمردند.
۱۴۰۰/۰۴/۳۱
معاون مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی با اشاره به اعمال برخی تغییرات در دومین جشنواره رسانه‌ای امام رضا(ع)، گفت: پذیرش آثار غیرفارسی در دوره دوم جشنواره، یکی از تغییرات مهمی است که با هدف گسترش دامنه مخاطبان و شرکت‌کنندگان صورت خواهد گرفت.
۱۴۰۰/۰۴/۳۱
مدیر رادیو سراسری زیارت، استمرار جشنواره رسانه‌ای امام رضا(ع) را بسترساز انتقال و ترویج فرهنگ رضوی دانست و گفت: رادیو زیارت آمادگی دارد برای تقویت این بستر، همکاری‌های خود با دبیرخانه جشنواره را توسعه دهد.
۱۴۰۰/۰۴/۳۱
عضو هیات داوران جشنواره رسانه‌ای امام رضا(ع)، این جشنواره را بستری برای جاری شدن معارف رضوی در زندگی مردم با استفاده از محتوا و پیام‌های رسانه‌ای دانست.