۱۳۹۸/۰۸/۰۱

کارشناسان علوم اجتماعی بر این باور هستند که مهم‌ترین عامل توسعه در هر کشوری ابزار، فناوری و پول نیست بلکه نیروی انسان

۱۳۹۷/۰۶/۰۸
مؤسسه کیفیت رضوی با هدف ارتقای کیفیت سبک زندگی بر اساس معیارهای اسلام ناب محمدی در اردیبهشت 1397 تأسیس شد. مؤسسه این هدف را از طریق طراحی الگوهای ارزیابی کیفیت و رتبه بندی بر اساس مبانی اسلام و تجاری‌‌سازی نشان طیب به‌عنوان برترین نشان کیفیت پیگیری می‌کند؛ طیب نشانی است که به کالاها و خدمات متقاضی و واجد شرایط اعطا می‌شود. فعالیت‌های موسسه توسط شبکه‌های منسجم و متعدد علمی و…