۱۴۰۰/۰۴/۲۹
مرکز نسخ خطی کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی مجموعه‌ای از نسخ خطی و چاپ‌سنگی دعای عرفه و اعمال و ادعیۀ این روز را در اختیار دارد که برخی از این نُسخ از نفاست ویژه‌ای برخوردار است.
۱۴۰۰/۰۴/۲۷
مسئول امور ارزش یابی نسخ خطی کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی از وجود نسخ خطی با محوریت موضوع امام محمد باقر(ع) پنجمین امام شیعیان در این کتابخانه خبر داد که برخی از آنها 7 قرن قدمت دارند.
۱۴۰۰/۰۴/۲۴
اسنادی نفیس از جغرافیای فرهنگی کشور افغانستان در شمار میلیون ها برگ سند مرکز اسناد آستان قدس رضوی قرار گرفته است.
۱۴۰۰/۰۴/۲۲
مرکز اسناد آستان قدس رضوی در هشتادوهفتمین ویژه برنامۀ سه‌شنبه‌های علمی‌فرهنگی، مجموعه‌ای از قدیمی‌ترین قباله‌های ازدواج متعلق به درباریان صفویه و افشاریه را رونمایی کرد.
۱۴۰۰/۰۳/۲۷
چراغانی صحن ها، توزیع شربت و شیرینی، تهیت و شادباش، پوشاندن خلعت نو به خادمان، نواختن نقارخانه و گل آرایی و تنظیف حرم با گلاب، همه از جمله مراسم هایی است که حرم مطهر رضوی طی تاریخ در ایام مبارک شاهد آن بوده است.