۱۴۰۱/۰۱/۲۷
آستان قدس رضوی با هدف توسعه فعالیت‌های دانش‌بنیان و پشتیبانی از شرکت‌های تولیدی، با مشارکت بخش خصوصی تولید انبوه باتری‌های پیشرفته را کلید زد.
۱۴۰۱/۰۱/۲۷
با هدف توسعه فعالیت‌های دانش‌بنیان و پشتیبانی از شرکت‌های تولیدی، آستان قدس رضوی با مشارکت بخش خصوصی تولید انبوه باتری‌های پیشرفته را کلید زد.
ارتباط با ما ستاد خبری حراست