۱۴۰۰/۰۳/۲۶
یکی از پرسش‌هایی که همواره در نسبت میان دین و آزادی مطرح می‌شود، همین است که جایگاه تفریح، سرگرمی و لذت‌جویی در آموزه‌های دینی کجاست؟ حد و مرز آن چگونه تعیین می‌شود و چه تأثیری بر تمدن‌سازی دارد؟