۱۴۰۰/۰۴/۲۹
رئيس دانشگاه بين المللي امام رضا(ع) گفت: اين مركز دانشگاهي تلاش دارد تا پايگاه پژوهش هاي كاربردي آستان قدس رضوي و مرجع فرآيندهاي علمي اين آستان مقدس باشد.
۱۴۰۰/۰۴/۲۹
رئيس سازمان علمي- فرهنگي آستان قدس رضوي گفت: بايد تلاش شود تا دانشگاه بين المللي امام رضا(ع) به دانشگاهي پيشرو و مركزي براي پرورش و كادرسازي نيروهاي متخصص و انقلابي تبديل شود.