۱۴۰۰/۰۴/۲۷
رئیس سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی، تعمیق و گسترش معارف رضوی و آموزه‌های غنی امام رضا(ع) در سطح جهانی را از اهداف آستان قدس رضوی دانست.