۱۴۰۰/۰۴/۲۴
شرکت صنایع پیشرفته رضوی به عنوان یکی از شرکت های مجموعه بنیاد بهره وری موقوفات آستان قدس، موفق به دریافت مجوز دانش بنیان از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری شد.