۱۴۰۱/۰۳/۲۶
کاروان پخت نان صلواتی متشکل از بانوان نیکوکار کرمانی با عزیمت به مشهد مقدس بیش از ۲۵ هزار قرص نان گرم صلواتی و ۱۶ هزار پرس آبگوشت امام حسینی میان زائرین و مجاورین رضوی توزیع کردند.
ارتباط با ما ستاد خبری حراست