۱۴۰۰/۰۶/۰۸

 در مراسمی با حضور رئیس سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی و معاونین و مدیران بنیاد فرهنگی رضوی، سید محمدصادق علی پرست به عنوان سرپرست بنیاد فرهنگی رضوی معرفی و از زحمات حسین باغگلی مدیرعامل سابق بنیاد فرهنگی رضوی قدردانی شد.

۱۴۰۰/۰۶/۰۸

رئیس سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی، تکلیف و وظیفه مجموعه بنیاد فرهنگی رضوی را احیای علوم و معارف اهل بیت عصمت و طهارت(ع) دانست.

۱۴۰۰/۰۶/۰۸

صبح امروز در مراسمی سید محمدصادق علی پرست به عنوان سرپرست بنیاد فرهنگی رضوی معرفی و از زحمات حسین باغگلی مدیرعامل سابق بنیاد فرهنگی رضوی قدردانی شد.
در این مراسم سرپرست جدید بنیاد فرهنگی رضوی اظهار کرد: اگر یک سازمان بخواهد هدف مشخصی را دنبال کند باید همکاری میان اعضا وجود داشته و خوشبختانه این همکاری در این فضا وجود دارد.

۱۴۰۰/۰۶/۰۷
در مراسمی سید محمدصادق علی پرست به عنوان سرپرست بنیاد فرهنگی رضوی معرفی و از زحمات حسین باغگلی مدیرعامل سابق بنیاد فرهنگی رضوی قدردانی شد.
۱۴۰۰/۰۶/۰۷
رئیس هیئت مدیره بنیاد فرهنگی رضوی گفت: با ارزیابی‌هایی که در ماه گذشته از مجموعه مدارس امام رضا(ع) انجام دادیم به جرات می‌توان گفت این مدارس بهترین مجموعه آموزشی ایران در حال حاضر به شمار می آید.