۱۴۰۰/۰۴/۲۵
اعضای کارگروه موقوفات و امور مالی اعتاب مقدسه ایران با هدف شناخت و الگوبرداری از فعالیت‌های بنیاد بهره‌وری موقوفات آستان قدس و هم‌افزایی برای کمک به اقتصاد کشور، از شرکت‌های زیرمجموعه این بنیاد بازدید کردند.