۱۴۰۰/۰۳/۳۰
کارگزاری رضوی، به عنوان یکی از شرکت های زیرمجموعه بنیاد بهره وری موقوفات آستان قدس با توجه به نامگذاری سال 1400 به عنوان «تولید؛ پشتیبانی ها،مانع زدایی ها» تمام تلاش خود را در این حوزه متمرکز کرده است.