۱۴۰۰/۰۶/۲۳
ایوان نقاره‌خانه حرم امام رضا (ع) یادگار 600 ساله دوره صفویه، جزئیات بسیار ظریفی از جمله گوی فیروزه ای ایوان نقاره خانه دارد که می‌تواند برای اهل فرهنگ و هنر جذاب باشد.
۱۴۰۰/۰۶/۲۲
ایوان نقاره‌خانه حرم مطهر امام رضا(ع) یادگار 600 ساله دوره صفویه، جزئیات بسیار ظریفی دارد که می‌تواند برای اهل فرهنگ و هنر جذاب باشد. این ظرایف گاها با داستان‌هایی همراه شده که شنیدن آن‌ها خالی از لطف نیست.