۱۴۰۰/۰۳/۳۰
به همت مرکز افکارسنجی آستان قدس رضوی میزان رضایتمندی زائران از موکبها وایستگاه‌های صلواتی در ورودی های حرم مطهر موردارزیابی قرار می‌گیرد.
۱۴۰۰/۰۳/۲۹
به همت مرکز افکارسنجی آستان قدس رضوی میزهای خدمت معاونت تبلیغات اسلامی آستان قدس رضوی از نگاه زائران و مجاوران مورد بررسی قرار می گیرد.