۱۴۰۰/۰۱/۲۱
رمانک فانتزی "اوسنه گوهرشاد" به قلم سعید تشکری به شیوه ای جذاب و متفاوت داستان ساخته شدن مسجد گوهرشاد و وقایع مربوط به واقعه کشف حجاب را روایت میکند.
ارتباط با ما