۱۴۰۰/۱۰/۲۲
بیمارستان رضوی در راستای ارتقای خدمات پاراکلینیکی خود، ارائه خدمات کاردرمانی به مراجعان را در بخش فیزیوتراپی این بیمارستان آغاز کرد.
۱۴۰۰/۱۰/۲۱
در راستای رفاه حال بیماران و به‌عنوان خدمتی نوین، بخش ولکام روم در بیمارستان رضوی راه‌اندازی شد.
۱۴۰۰/۱۰/۱۹
کلینیک مشاوره دارویی برای نخستین بار در کلینیک ویژه بیمارستان رضوی در مشهد مقدس راه‌اندازی شد.
۱۴۰۰/۱۰/۱۱
استقبال از مجموعه زائرشهر رضوی، آستان قدس رضوی را بر آن داشت تا به منظور افزایش ظرفیت اقامت در مشهد مقدس، زائرسرای رضوی را احداث کند.
۱۴۰۰/۱۰/۱۱
زائرشهر رضوی نخستین مجموعه‌ای بود که به همت آستان قدس رضوی به منظور کمک به زائران برای اقامت در مشهد احداث شد.
ارتباط با ما