مسلم بن عقیل شهید جاوید
ناشر:
به نشر
سال نشر:
1400

کتاب مسلم بن عقیل شهید جاوید ترجمه‌ای است از کتاب «حیاه الشهید الخالد مسلم بن عقیل» اثر علامه باقر شریف القرشی از علمای برجسته نجف اشرف که به بررسی سیره مسلم بن عقیل می‌پرازد. کسی که در برابر ظلم و ستم ایستادگی کرد و نخستین پرچمدار و پیشگام در قیام مبارک حسینی است که در ابلاغ رسالت سرور شهیدان، به مردم کوفه و بیعت گرفتن از آن‌ها نقش خجسته‌ای ایفا کرد.

کتاب مسلم بن عقیل شهید جاوید در شش فصل تدوین شده است.

ارتباط با ما ستاد خبری حراست