ستاد خبری حراست آستان قدس رضوی

شماره تماس (شبانه روزی): 32003600 - 051

ارتباط در فضای مجازی : 09018093913

تلفن گویا : 32213936 - 051

آدرس : چهارراه شهدا - سازمان مرکزی آستان قدس رضوی- معاونت حفاظت کارکنان حراست

تلفن تماس:
پست الکترونیک:
خانه
ارتباط با ما ستاد خبری حراست