مناجات استغفار
ناشر:
به نشر

مناجات استغفار هفتادبندی از حضرت امیرالمومنین (ع)، حاوی 70 استغفار و دعا برای طلب رزق و روزی به نقل از امام رضا (ع) برگرفته از مفاتيح الجنان شيخ عباس قمي(ره) است که با خط درشت و خوانا همراه با ترجمه در قطع جیبی و نیم جیبی چاپ و در دسترس مخاطبان قرار دارد.

ارتباط با ما