ادعیه و اعمال شب‌های قدر
ناشر:
به نشر

کتاب ادعیه و اعمال شب‌های قدر به انضمام سوره‌های قدر، عنکبوت، روم و دخان به همراه ترجمه فارسی با خطی درشت و خوانا در 104 صفحه و صطع وزیری چاپ و منتشر شده است.

در بخش نخست کتاب علاوه بر مقدمه، فضیلت شب‌های قدر بیان شده است و سوره های مبارکه قدر، عنکبوت، روم و دخان به ترتیب آمده است.

در فصل اول ادعیه و اعمال مشترک شب‌های قدر از جمله غسل، نمازها، زیارت امام حسین(ع) و دعاها اشاره شده و در فصل دوم ادعیه و اعمال مخصوص هریک از شب‌های نوزدهم، بیست و یکم و بیست و سوم ماه مبارک رمضان به تفکیک ذکر شده است.

در صفحات پایانی این کتاب قرآن کریم با خطی ریز آمده است تا روزه داران در ایام شب‌های قدر آن را بر سر بگیرند.

ارتباط با ما