حضرت فاطمه (س)
ناشر:
به نشر

مجموعه‌ای چهارده جلدي كه به زندگي چهارده معصوم مي‌پردازد و ادوار مختلف زندگاني آن بزرگواران را از بدو تولد تا پايان عمر با نثر داستاني بيان مي‌كند.

اين مجموعه شامل ميني مال‌ها و داستانك‌هايي با موضوعاتي نظير ارتباط ايشان با مردم، حاكمان، دوستان و دشمنانشان می‌شود.

مجموعه قصه‌های زندگی چهارده معصوم شامل 14 کتاب می‌شود که هر یک از مجلدات کتاب مختص به یکی از ائمۀ معصومین (ع) است که در آن گوشه‌هایی از زندگیشان را از کودگی تا میانسالی روایت می‌کند.

این مجموعه برای همۀ کسانی توصیه می‌شود که می‌خواهند در قالب داستان‌های شیرین و خواندنی دربارۀ راه و روش زندگی ائمۀ معصومین (ع) بدانند و مشی ایشان را سرلوحۀ زندگی خود قرار دهند.

این کتاب کودکان و نوجوانان را با زندگانی حضرت فاطمه (س) آشنا می‌سازد.

ارتباط با ما