قصه‌های مادران معصومین (ع)
ناشر:
به نشر

در هر زمان به ويژه در عصر حاضر، همگان به ويژه بانوان و دختران به پيروي از الگوهايي نيازمندند که آنان را بال پرواز بياموزند و دل و ديدگانشان را با نور حقيقت برافروزند.

چهار بانوي برتر جهان که صدرنشين بهشت هستند، صفحات کتاب قصه های مادران معصومین (ع) را زینت داده‌اند.

بخشی از داستان زندگی حضرت فاطمه (س)

با چه کسی حرف می‌زدی، خدیجه؟ لبخندی شکوهمند بر لبانت نقش بست و با لحنی شادمانه پاسخ دادی: «یا محمد! فرزندی که در شکم دارم، مونس روزها و لحظه‌های تنهایی من است. با او سخن می‌گفتم.

من نیز با خرسندی مژده‌ات دادم که: «امروز جبرئیل خبر داد که فرزند من دختر است. دختر محبوب و گرانقدر. دختری که همه پیشوایان و امامان امت من، از او به وجود خواهند آمد».

آنگاه هردو به درگاه خداوند سپاسگزاری کردیم و اندکی بعد، وجود «فاطمه» زینت‌بخش خانه شد.

ارتباط با ما