با چشمانی باز
ناشر:
به نشر

رمان با چشمانی باز تازه ترین اثر سید محمد سادات اخوی است. این داستان درباره روابط موازی آدم ها است. یک مرد که همسر دارد و دل در گرو دلبر دیگری می بندد، به تعبیر نویسنده «زن مهر» و «زن عشق»، مرد دیگری که او هم داستان هایی درباره تجربه زندگی عاشقانه دارد و مرد سومی که رنج ها و مرارت ها او را ناامید و بدبین کرده است. محل تلاقی سه مرد در فرودگاه است؛ پروازی به مقصد مشهد که تاخیر دارد.

بخش زیادی از داستان در فرودگاه روایت می شود. سه مرد، مجبور و منتظر در فرودگاهی که خود استعاره ای است از حال و روز آدم ها و سرانجام وقت موعود می رسد و مردها هرطور که هست «پرواز» می کنند. صفحات پایانی رمان در مشهد و پیرامون حرم امام رضا (ع) اتفاق می افتد و آدم های جدیدی به قصه وارد می شوند و دیداری که سر نمی گیرد و چشمانی که باز می‌شود.

 بخشی از کتاب

مانده ای میان دو آدم، دو زن... که دوتاشان برایت عزیزند اما روحشان همجنس نیست. ریشه ها و مبناهایی مشترک «دارند » اما «شبیه»، نیستند؛ یکی سراپا «مهر» و دیگری سراپا «عشق».

ارتباط با ما