مجموعه «قصه فاطمیون» هر یک روایت هایی داستانی از زندگی یک شهید افغانستانی است که عمر عزیزشان با دفاع از حریم حرم به پایان رسید و در زمره شهدای لشکر فاطمیون مدافع حرم، بهشتی شدند.

آذرگون روایت داستانی از زندگی شهید مدافع حرم سید حسین حسینی است که توسط ام البنین ماهر نوشته شد و انتشارات به نشر آن را در 216 صفحه و قطع رقعی در سال 1400 به چاپ رسانید.

بخشی از کتاب

گاهی احساس می کنی کم شده ای، کوچک شده ای. آن روزها و شب ها که در روستای سنگی بودی، همین حال را داشتی. هر خانه ای یکی دو مردش را هرشب می فرستاد تا نگهبانی بدهند. تنها خانه ای که هیچ مردی برای پیش‌قدم شدن نداشت، خانه تو و مادرت بود. دلت بد شده بود. گرفته بود. حس می کردی چیزی کم داری، تکیه گاهی، کلمه ای. آن شب نوبت نگهبانی قاسم بود. دلت می خواست در آن گیرودار کمک حالش باشی. رفتی سراغ لباس هایی که همراه خودتان آورده بودید. مادرت همیشه یک دست پیراهن و شلوار پدرت را با خودش این طرف و آن طرف می برد. انگار او هم دنبال تکیه گاهش می گشت ...

ارتباط با ما