نوبت به نوبت
ناشر:
به نشر

کودکان در کتاب نوبت به نوبت، قصه‌هايي شيرين از مهرباني‌هاي پيامبر رأفت، محبت و علاقه‌اي که به کودکان داشتند را می خوانند.

مسلم ناصری داستان‌هاي زيبا و دوست‌داشتنی از زندگی اهل بیت (ع) را با عنوان قصه های شیرین از زندگی معصومین (ع) را نوشته و انتشارات به نشر در 14 جلد مجزا و یک مجموعه کامل در قطع خشتی چاپ و منتشر کرده است.

نوبت به نوبت نخستین جلد از این مجموعه خواندنی است که به بیان داستانی از زندگی حضرت محمد (ص) اشاره دارد.

ارتباط با ما