خانه شکلاتی
ناشر:
به نشر

وقف یکی از مهم ترین آموزه های دین اسلام است که در متون آموزشی و تربیتی ما برای کودکان به آن کم توجهی شده است.

در راستای آموزش این مفهوم به کودکان و ساده سازی موضوعات و احکام وقف، به نشر (انتشارات آستان قدس رضوی) مجموعه ای را در قالب کتاب های پروانه به چاپ رسانده است که به موضوع وقف اشاره دارد.

کتاب های این مجموعه تصویرگری های زیبایی دارد و برای کودکان و نوجوانان جذاب است. یکی از این جلدها، کتاب خانه شکلاتی است.

ارتباط با ما