زیر چادر مادربزرگ
ناشر:
به نشر

کتاب زیر چادر مادربزرگ به قلم مژگان بابامرندی نگاشته شده که روایتگر داستانی از زیارت امام رضا (ع) است.

توی دلم می‌گویم بهاره، جایت خالی. با خاله نوشین و خاله عذرا دارم می‌روم زیارت امام رضا(ع). فقط حیف که خانم انصاری هم هست. من هم مثل تو از او می ترسم. خاله عذرا و خاله نوشین هم از او می‌ترسند، چون شنیدم که خاله عذرا گفت: اگر خواستی کنارش بنشینی و حرف بزنی روی من حساب نکن. همان توی مدرسه تحملش می‌کنم کافیه.

ارتباط با ما