«غریب قریب» داستان ساخت و بازسازی بارگاه ملکوتی امام رضا(ع) در دوران‌های مختلف تاریخی است.

نویسنده در دوازده بخش روایت‌هایی از ساخت این بارگاه در دوران‌های نوغانیان، سامانیان، غزنویان، سلجوقیان، خوارزمشاهیان، چنگیزی‌ها، ایلخانان، تیموریوان، صفویان، افشاریان و قاجار ارائه کرده است.

قصه‌ها در بستری تاریخی متولد می‌شوند و بعد پر و بال می‌گیرند. اینکه در هر عصر و دوره‌ای اعم از سامانی‌ها، سلجوقی‌ها و غزنوی‌ها و.. چه اتفاقاتی در زمینه توسعه و ساخت حرم رضوی افتاده است و داستان‌های پیرامون آن با قلمی جذاب و سبک نگارشی خاص و فاخر سر و شکل گرفته اند.

رمان غریب قریب دو خط سیر اصلی دارد. یک خط، گزارش ساخت و سازها و قصه بناهای حرم و اتفاقاتی که در خلال آن‌ها افتاده است، یک خط هم داستان دلدادگی‌ها و ارادت‌های مردمان به حضرت رئوف (ع).

ارتباط با ما