درگاه اصلی آستان قدس رضوی

 آدرس: مشهد مقدس/ نبش سجاد 1 / ساختمان روزنامه قدس

  • سامانه پیامک : 30008
  • کد پستی : 9187793112
  • شماره تماس : 138
  • پست الکترونیک : info@razavi.ir
تلفن تماس:
پست الکترونیک:
ارتباط با ما ستاد خبری حراست