شهادت‌نامه امام حسین (ع) و شهیدان کربلا
ناشر:
به نشر

حسین (ع) یک فرد نیست، یک فرهنگ است. در قاموس حسین (ع)، ناب‌ترین واژگان خدایی تجلی یافته و تمامی واژگان زیبا، مفاهیم دل‌انگیز و معانی انسانی در آن تبلور و معنا پیدا کرده است.

ماجرای حسین (ع) در هزار و اندی سال که از آن می‌گذرد، هر روز رونقی تازه می‌یابد و شوری دوباره می‌آفریند. انگار که هر سال این واقعه در سرزمین کربلا با حرارتی بیشتر و سوزی افزون‌تر تکرار می‌شود.

عظمت حادثه و عمق سوزی که در دل‌ها ایجاد می‌کند، گاهی موجب می‌شود در بازنمایی این حادثه بزرگ، اشکالات و ناروایی‌هایی نیز راه یابد و با پدید آمدن برخی بدعت‌ها، بیم آن می‌رود که برخی از نمادها و نمودهای این حماسه عظیم دچار تحریف شود و هدفی که حسین (ع) برای آن جان خود را فدا کرد، در هجوم این تحریفات کمرنگ و کم‌اثر شود.

کتاب «شهادت‌نامه امام حسین (ع) و شهیدان کربلا»، کوشیده است تا مقتل حسین (ع) را از قدیمی‌ترین و کهن‌ترین منابع موجود بنگارد. در این کتاب روند حوادث بر اساس روایت ذکر شده در کتاب شریف امالی ذکر شده و با استفاده از منابع هم عصر تکمیل و به برخی از شبهات که فراوانی و تکرار بیشتری دارند نیز پاسخ داده شده است.

ارتباط با ما