گفتگوها و مناظرات علوی
ناشر:
به نشر

اسلام در میان مکاتب الهی، ارزش و جایگاه ویژه ای برای گفتگو و مناظرات قائل شده و نه تنها به ترویج و همگان سازی آن تا حد امکان ترغیب نموده بلکه روش ها و شیوه های کاربردی آن را نیز از طریق معصومین(علیهم السلام) به ما آموخته است.

کتاب گفتگوها و مناظرات علوی، توسط دکتر محمود واعظی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و با مقدمه ای از حضرت آیت الله تسخیری در4 بخش دین و گفتگوهای مکتبی، گفتگو و مناظره ، فضاشناسی اندیشه ها و جریان های دینی- فرهنگی درعصر امام علی(ع) تدوین شده است و در قطع وزیری در دسترس مخاطبان قرار دارد.

مسائلی مانند گفت و گو در اسلام، انواع مناظرات، جایگاه گفتگو از نگاه امام علی(ع)، اخلاقیات امام علی(ع) درگفت و گوها و مناظرات، فنون و شگردهای امام علی(ع) در گفت وگوها و مناظرات، ویژگی های پاسخ های علوی در گفت و گوها و مناظرات، جلوه های سیره نبوی در گفت و گوهای علوی و... بخشی از مباحث اصلی مطرح شده در این اثر محسوب می شوند و می تواند منبعی مطالعاتی ارزشمندی برای استفاده محققان و پژوهشگران فرهنگ اسلامی باشد.

این کتاب در چهار بخش دین و گفتگوهای مکتبی، گفتگو و مناظره، فضاشناسی اندیشه ها و جریان های دینی-فرهنگی در عصرامام علی(ع) و روش شناسی گفتگو و مناظرات علوی و با مقدمه حضرت آیت الله تسخیری منتشر شده است.

شایان ذکر است برای تالیف این اثر از 226 منبع فارسی، عربی و انگلیسی استفاده شده است. انتشارات آستان قدس رضوی برای نخستین بار کتاب «گفت وگوها و مناظرات علوی» را در راستای روش شناختی و تحلیل نمونه ها به منظور کشف و استخراج شیوه های کاربردی حضرت علی(ع) در مناظرات، چاپ و منتشر کرد.

ارتباط با ما