1. ما سی غلام بودیم که بنا بود ثروتمند شویم، ثروتمندترین مردان مرو. قرار بود هر کدام ده کیسه طلا پاداش بگیریم با ده پارچه آبادی از خاک حاصلخیز خراسان.

2. ما سی غلامیم که آنچه در آن سه سال بر ما رفت، مرور می کنیم. آن را به خود باز میگوییم تا دریابیم شقی هستیم یا آمرزیده.

3. آن روز شگفتزده شده بودم. نمیفهمیدم که چطور مردی را با عزت تمام به مهمانی خلیفه خوانده اند تا ولیعهدش کنند و او نه تنها شادمان نیست که این چنین زار می گرید.

کتاب خواندنی "اعترافات غلامان" داستان دوران ولایتعهدی امام رضا علیه السلام را از زبان سی غلام که ملازم و همراه ایشان بودند روایت میکند. حمیدرضا شاه آبادی در این کتاب، ماجراهای پیش آمده از مدینه تا مرو را به زیبایی به تصویر کشیده و به نشر (انتشارات آستان قدس رضوی) آن را منتشر کرده است.