مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی

  •  آدرس: مشهد مقدس/ چهار راه شهدا / سازمان مرکزی آستان قدس رضوی / ساختمان شماره 9
  • سامانه پیامک : 30008
  • کد پستی :949-34716-91
  • شماره تماس : 138
  • پست الکترونیک : info@aqr.ir