۱۳۹۷-۱۱-۲۳
خدمات و اماکن عمومی
اماکن و خدمات عمومی را می‌توان دروازه‌ای برای پیاده‌سازی سبک زندگی تراز در جای جای زندگی روزمره افراد جامعه دانست. متأسفانه ایرادات موجود در خدمت‌رسانی و یا محیط نامناسب اماکن باعث شده است شاهد تأثیر سوء موارد یاد شده بر روی زندگی مردم باشیم.

زندگی انسان‌ها دارای دو بٌعد محوری است. بٌعد فردی و بعد اجتماعی. بیشتر وقت هر فرد در اجتماع سپری می‌شود و تأثیرپذیری انسان‌ها از محیط پیرامونی خود غیر قابل انکار است. پس برای پیاده سازی یک سبک زندگی صحیح می‌بایست توجه ویژه‌ای به الگوهای مربوط به جامعه معطوف ساخت.
مدل‌های ارزیابی کیفیت و رتبه‌بندی یکی از بهترین ابزارهایی هستند که می‌توانند به استقرار الگوها کمک رسانند. با اجرای ارزیابی کیفیت و رتبه‌بندی، علاوه بر ارتقاء کیفیت خدمات و محصولات شاهد ایجاد فضای رقابتی بین ارائه‌دهندگان خدمات ایجاد شده و بستر نوآوری در روش‌های خدمت‌رسانی بوجود خواهد آمد.

یکی از حوزه‌های فعالیت مؤسسه کیفیت رضوی، تدوین مدل ارزیابی کیفیت و رتبه‌بندی برای موضوعاتی است که جنبه عمومی دارد و عموم مردم به طور گسترده از آنها بهره می‌برند. در گام اول، تمرکز مؤسسه بر روی اماکن و خدمات عمومی است. اماکن و خدمات عمومی را می‌توان دروازه‌ای برای پیاده‌سازی سبک زندگی تراز در جای جای زندگی روزمره افراد جامعه دانست. فروشگاه‌ها، رستوران‌ها، باشگاه‌های ورزشی، اماکن عمومی شهری، معماری فضای داخلی اماکن مسکونی و اداری، درمانگاه‌ها، مراکز آموزشی و سایر مثال‌های دیگر از جمله مواردی هستند که هر روزه با آنها در تعامل هستیم و از آنها تأثیر می‌گیریم. متأسفانه ایرادات موجود در خدمت‌رسانی و یا محیط نامناسب اماکن باعث شده است شاهد تأثیر سوء موارد یاد شده بر روی زندگی مردم باشیم.

استانداردهای زیادی در حوزه بیمارستان‌ها، باشگاه‌های ورزشی و موارد مشابه تدوین شده‌اند اما غالب آنها ناظر بر ویژگی‌های تجهیزات، فضا و طبقه‌بندی مسئولیت‌ها هستند که بر اساس مؤلفه‌های تجربی و متکی بر دانش آکادمیک تدوین شده‌اند. حال آنکه علاوه بر استانداردهای یاد شده، نیاز به الگویی است که برگرفته از مؤلفه‌های خلقت و شرایط معنوی حاکم بر حال و احوال انسان‌ها و محیط زیست است باشد و نباید از این مسائل غافل شد.

این نکته بر کسی پوشیده نیست که بسیاری از بیماری‌ها، به دلیل مسائل روحی بوجود می‌آیند و جدای از داروهای مورد نیاز، باید از لحاظ روحی نیز درمان و ترمیم در فرد بیمار اتفاق افتد. در این درمان و ترمیم روحی، پزشک نقشی محوری و مهم بر عهده دارد اما این نقش باید برگرفته از اصولی متقن مستند گردد و راهکارهای ایفای بهینه نقش نیز ارائه شود. این مسائل در کنار استانداردهای ملی و بین‌المللی موجود، تبدیل به مدل درمانگاه طیب خواهند شد. سایر موارد نیز همانند توضیحات یاد شده برای درمانگاه، تحت عنوان پروژه‌های تدوین مدل ارزیابی و رتبه‌بندی در حوزه اماکن و خدمات عمومی پیگیری شده و پس از تدوین مدل‌ها، پایلوت‌های مناسب برای پیاده‌سازی مدل شناسایی و انتخاب می‌شوند. در انتهای زمان پیاده سازی و بر اساس خروجی‌های بدست آمده از پایلوت‌ها، مدل نهایی شده و به متقاضیان استفاده از این مدل و تسهیلات مربوطه، پس از ارزیابی الزامات مورد نیاز متقاضی، نشان طیب به ایشان اعطا خواهد شد.

افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید