برتر از هفتاد سال عبادت

برتر از هفتاد سال عبادت

مشی سیاسی رضوی

مشی سیاسی رضوی

وجود با برکت

وجود با برکت

برطرف کننده غم و اندوه

برطرف کننده غم و اندوه

قطعه ای از بهشت

قطعه ای از بهشت

اگر دلشکسته ای یا درمانده و بی پناهی به اینجا بیا که گرمای مهربانیش تو را در بر گیرد اگر بازمانده از راهی با پای دل بیا تا که گره زکارت بگشایند...